Komunikat Nawigacyjny nr 50/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z prognozowanym wysokim stanem wód oraz aktualną sytuacją i zakresem wykonanych robót – zamyka się ruch żeglugowy na odcinku objętym budową tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice w km 425+950 rzeki Wisły.

Żegluga przez teren budowy będzie stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla sprzętu.

Otwarcie ruchu żeglugowego na omawianym odcinku nastąpi po przejściu fali wezbraniowej i ustabilizowaniu sytuacji, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)