Komunikat Nawigacyjny nr 50/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego na rzece Wiśle w km 551-620 zostało zdemontowane.

Dodatkowo informujemy, że oznakowanie nawigacyjne na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego Włocławek, na administrowanym przez RZGW w Warszawie odcinku, tj. w km 675 – 680, zostanie zdemontowane w dniach 5-6 grudnia 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)