Komunikat Nawigacyjny nr 5/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że w wyniku spadku poziomu wody w rzece Netta poniżej średniego, w kilometrze 11,50 Kanału Augustowskiego wystąpiło wypłycenie uniemożliwiające przeprawę.

W związku z powyższym zamyka się odcinek Kanału Augustowskiego od Śluzy Dębowo 0,35 km do Śluzy Sosnowo 13,20 km do odwołania.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Augustowie                        tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.