Komunikat Nawigacyjny nr 5/2018 - RZGW w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że na rzece Bug w m. Brok, przy ul. Promenada utworzono miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli pod nazwą „Plaża Miejska w Broku”.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie oznakowania i nie wpływanie na oznaczony obszar w/w kąpieliska. Termin działania kąpieliska: od 17 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.