Komunikat Nawigacyjny nr 52/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z obniżeniem się temperatury oraz skróceniem się okresu solaryzacji w ciągu doby nastąpił zanik roślinności wodnej w awanporcie dolnym Stopnia Wodnego we Włocławku.

W związku z powyższym nie występują już utrudnienia w żegludze od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego to znaczy w km 674,85 – 675,85 szlaku żeglownego, o których informowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 45/2016.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)