Komunikat Nawigacyjny nr 52/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 18 września 2017 r. droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania.

Przyczyną zamknięcia drogi wodnej na ujściowym odcinku rzeki Bug są trwające w szlaku żeglownym roboty pogłębiarskie w ramach realizacji zadania „Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Bug od ujścia do rz. Narew do km. 5+000 Etap I”.

Prosimy o powstrzymanie się od żeglugi na omawianym odcinku. Szlak żeglowny zostanie otwarty po zakończeniu robót, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)