Komunikat Nawigacyjny nr 52/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w rejonie bramy przeciwpowodziowej w Płocku prowadzone są roboty pogłębiarskie przy użyciu pogłębiarki z refulerem pływającym.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wpływaniu i wypływaniu  z portu w Płocku oraz o zwracanie bacznej uwagi na pracującą w rejonie bramy przeciwpowodziowej pogłębiarkę i refuler pływający.

Planowany termin zakończenia omawianych robót: 21 grudnia 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)