Komunikat Nawigacyjny nr 53/2015

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na sezon zimowy oznakowanie szlaków żeglownych zostało zdemontowane na wszystkich administrowanych drogach wodnych, to znaczy:

  • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+000 – 680+000,
  • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
  • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
  • rzeka Bug km 0 – 42+200.

Żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)