Komunikat Nawigacyjny nr 54/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 24 października 2016 r. rozpoczyna się zdejmowanie oznakowania żeglugowego pływającego oraz częściowo brzegowego na sezon zimowy 2016/2017 na następujących szlakach:

  • Jezioro Zegrzyńskie: szlak główny, wschodni i zachodni,
  • rzeka Narew w km 21+600 – 248+500,
  • rzeka Bug w km 0+000 – 224+000,
  • Kanał Żerański w km 8+600 – 17+200.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458).