Komunikat Nawigacyjny nr 57/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 5 października 2017r. zostało zdjęte oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk (od km. 674,85 do km. 684).


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)