Komunikat Nawigacyjny nr 58/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o planowanym zwiększeniu przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku w dniu 5 listopada 2016 r.

Przepływ przez Stopień w dniu 5 listopada 2016 r. w godzinach 000 – 1200 będzie równy ok. 1100 m3/s, czyli o ok. 400 m3/s więcej od prognozowanego na ten dzień dopływu wody do Zbiornika Wodnego Włocławek. Spowoduje to w wyżej wymienionych godzinach maksymalny stan wody na wodowskazie we Włocławku równy ok. 270 cm.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 26 oraz pod numerem 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)