Komunikat nawigacyjny nr 6/2015

 

Na podstawie art.92ust.1ustawy z dnia18 grudnia 2001r.Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145) oraz art.43 ust.6 ustawy z dnia 21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz.1458), RZGW w Warszawie, informuje, że po ustaleniu się warunków pogodowych i hydrologicznych rozpoczęto wystawianie szlaku żeglugowego na Jeziorze Zegrzyńskim, Narwi ( do km 248,5) i Bugu w km 0-224. Na odcinku granicznym (km 224-284) oznakowanie nie jest wystawiane- szlak żeglugowy biegnie po stronie białoruskiej.

Przewidywany termin zakończenia wystawiania oznakowania 24.04.2015. Po zakończeniu sondowań i wystawiania oznakowania, w oddzielnym komunikacie zostaną podane utrudnienia oraz miejsca niebezpieczne dla żeglugi.

Prosimy o zachowanie ostrożności.