Komunikat Nawigacyjny nr 6/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że w dniu 08.06.2018 r. w godzinach 10:00 - 19:00 na jeziorze Bełdany przed Hotelem Mazurski Raj w miejscowości Ruciane-Nida odbędą się zajęcia motorowodne, przeprowadzane przez Mega Event Sp. z o.o.

W związku z powyższym zamyka się dla żeglugi fragment Jeziora Bełdany przed Hotelem Mazurski Raj w dniu 08.06.2018 r. w godzinach 10:00 - 19:00.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego         tel. 87 428 53 38 w godz. 700 – 1430

Zarząd Zlewni w Giżycku                                  tel. 87 428 39 92 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.