Komunikat Nawigacyjny nr 6/2018 - RZGW w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w nawiązaniu do Komunikatu Nawigacyjnego nr 4/2018 z dn. 10.07.2018 r. dot. modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa - Dęblin na rzece Wieprz w km 0+844, na istniejącym moście kolejowym w m. Dęblin informuje o przedłużeniu terminu całkowitego zakazu przepływu jednostek pływających w pobliżu prowadzonych prac w terminie od 16.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót pod numerem telefonu 519 500 299, a także w Nadzorze Wodnym w Rykach, pod numerem telefonu (81) 865 23 59  w godz. 7ºº – 15ºº.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.