Komunikat Nawigacyjny nr 6/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 5/2019 wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny Włocławek zostaje przesunięte na dzień 8 maja 2019 r. Godziny wstrzymania przepływu pozostają te same, to znaczy 9:00-12:00.

Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się stanu wody poniżej stopnia o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1,0 m w rejonie Torunia. Pogorszenie warunków żeglugi będzie się utrzymywało  do 12 godzin.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601-381-189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)