Komunikat Nawigacyjny nr 62/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z realizacją zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień–Wistka”, konieczne jest obniżenie rzędnej na Zbiorniku Włocławek do minimalnego poziomu piętrzenia, to znaczy do 56,50 m n.p.m.

Obniżanie rzędnej piętrzenia rozpocznie się w dniu 6 listopada. Osiągnięcie zakładanej rzędnej planuje się w dniu 9 listopada 2017 r. W tym czasie przepływ przez Stopień będzie wynosił około 1 500 m3/s. Minimalny poziom piętrzenia będzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 30 listopada 2017 r.

W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu kom. 607 299 688 lub 54 233 93 95 wew. 26 lub 55.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)