Komunikat Nawigacyjny nr 64/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w celu uniknięcia trudności mogących wystąpić w przypadku konieczności całkowitego zamknięcia bramy przeciwpowodziowej w Płocku, została ona już częściowo zamknięta.

W związku z powyższym brama przeciwpowodziowa w Płocku jest aktualnie przegrodzona belką progową oraz jedną belką szandorową, co ogranicza głębokość wody w bramie do 1,1 m przy stanie NPP = 57,30 m n.p.m. W chwili obecnej do portu w Płocku mogą wpływać jednostki  o zanurzeniu do 1 m.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji można uzyskać w Nadzorze Wodnym w Płocku, pod numerem telefonu: 24 262 33 25.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)