Komunikat Nawigacyjny nr 24/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

Drogę wodną Pisz – Węgorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich
otwiera się  z dniem 19 czerwca 2017 r.

Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach (za wyjątkiem Kanału Niegocińskiego)

Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie”) wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków wynosi 1,2 m , w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m a na pozostałych jeziorach 2,2 m ; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka, oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego

Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na  wodowskazie w Giżycku – 119 cm

Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego. Na całej długości kanału obowiązuje oznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

Trwa remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z powyższym kanał w sezonie nawigacyjnym 2017 będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

Od dnia 15.05.2017 r. trwają prace związane z przebudową mostu drogowego nad Kanałem Piękna Góra. Planowany czas zakończenia prac 30.06.2018r. Od dnia 26.06.2017 r. planowane są prace w obrębie światła kanału; w związku z tym występować będą utrudnienia w ruchu żeglugowym. Na kanale zostanie wystawione dodatkowe oznakowanie nawigacyjne na czas robót. Zostanie ono wskazane w odrębnym komunikacie.

W lokalizacji internetowej http://www.gizycko.pl/aplikacja-most-obrotowy-na-androida-gotowa.html można odnaleźć link i zainstalować aplikację dla urządzeń mobilnych działających w systemie Android, która wskazuje dostępność mostu obrotowego dla ruchu żeglugowego jak i kołowego.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego na Kanale Giżyckim są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html

Harmonogram otwarcia śluz udostępnionych do żeglugi w Systemacie Wielkich Jezior Mazurskich został umieszczony w Komunikacie Nawigacyjnym nr 12/2017 dostępnym na stronie RZGW Warszawa.

Drogę wodną rzeki Pisa
otwiera się z dniem 19 czerwca 2017r.

Droga wodna od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0)

Utrudnienia żeglugowe:

Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody na wodowskazie  w Piszu – 189 cm. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów, a także zmieniający się nurt rzeki. Wszelkie spostrzeżone przeszkody podwodne należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Giżycku pod numerem tel. 87 428 29 46 lub 87 428 53 38

Brak oznakowania nawigacyjnego

UWAGA:

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oznakowało dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.

Informacji o aktualnych warunkach żeglugowych udziela:

Nadzór Wodny w Giżycku  - tel. 87 428 29 46 w godz. 700 – 1400 .


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)