Komunikat Nawigacyjny nr 65/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniach 21-30 listopada 2017 r. zostaną przeprowadzone prace remontowe na terenie śluzy w Karwiku dotyczące wymiany dalb drewnianych na nowoprojektowane dalby stalowe.
W związku z powyższym Śluza Karwik będzie w dniach 21-30 listopada zamknięta dla żeglugi.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)