Komunikat Nawigacyjny nr 69/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na moście kolejowym nad Kanałem Żerańskim w km 2+500, prześwit pod mostem zostanie obniżony o 1 m do dnia 9 grudnia 2017 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)