Komunikat Nawigacyjny nr 7/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

szlak żeglowny od km 83,0 do 248,5 rzeki Narew ze względu na niskie stany wód, z braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, pozostaje zamknięty do odwołania.

Szlak na całej długości jest oznakowany.

W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W km 147+300 od 23.05.2017 r. trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostało zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej  - przęsło lewe (od m. Ostrołęki).

W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które może być trudne do pokonania dla jednostek o małej mocy z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających).

Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Wykaz przemiałów wg sondażu w dniu 04 czerwca 2018 r. przy stanie wody na wodowskazach: Ostrołęka = 82 cm, Nowogród = 68 cm:

km 122+100 – 122+300 = 65 cm       - Dyszobaba ( piasek)

km 122+700 – 122+900 = 65 cm       - -//-

km 125+500 – 125+600 = 65 cm       - Sieluń ( piasek)

km 128+400 – 129+200 = 60 cm       - Kruszewo ( rafa kamienna)

km 131+00   –  133+00 = 75 cm       - Lipianka ( piasek)

km 135+700 – 136+000 = 65 cm       - Kamianka ( piasek)

km 145+200 – 145+500 = 65 cm       - Grabowo ( piasek)

km 153+000 – 153+200 = 70 cm       - Wojciechowice ( piasek )

km 155+200 – 155+400 = 70 cm       - Laskowiec ( piasek)

km 159+000 – 159+100 = 65 cm       - Wesółka ( piasek)

km 163+400 – 163+900 = 70 cm       - Mierzejewo ( piasek)

km 169+600 – 169+900 = 70 cm       - Jankowo ( piasek)

km 182+000 – 182+600 = 65 cm       - Nowogród ( rafa kamienna)

km 201+50   – 202 +100 = 70 cm      - Czarnocin ( piasek)

km 202+100 – 202+200  = 60 cm      - Czarnocin ( rafa kamienna )

Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Ostrołęce                           tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.