Komunikat Nawigacyjny nr 8/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

I. Drogę wodną System Wielkich Jezior Mazurskich – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2016r.

Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach,

Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3 km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie") wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i  Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków (oprócz Kanału Niegocińskiego) wynosi 1,2 m, w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m, a na pozostałych jeziorach 2,2 m; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka,

Głębokość tranzytowa Kanału Niegocińskiego – 0,6 m; oznakowane wypłycenie na wejściu do kanału od strony jez. Niegocin,

Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na wodowskazie w Giżycku – 119 cm,

Oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego,

Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego oraz rozbiórka i budowa nowego mostu nad kanałem do końca br. Na całej długości kanału obowiązuje oznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

Trwa budowa kładki dla pieszych w m. Mikołajki. Obowiązuje oznakowanie nawigacyjne    dostosowane do prowadzonych tam robót. Planowane zakończenie robót – koniec czerwca  br.

Od 01.08.2016r. planowany jest remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z tym od 01.09.2016 do 30.11.2017 kanał będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego są dostępne na stronie internetowej:

http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html

Godziny otwarcia śluz

Śluza Guzianka

maj                codziennie                  - 800  - 1900

czerwiec        codziennie                 - 800  - 2000

lipiec              codziennie                 - 800  - 2100

sierpień         codziennie                 - 800  - 2100

wrzesień       codziennie                 - 800  - 1900

październik   codziennie                 - 800  - 1600

Śluza Karwik

maj                codziennie                  - 800  - 1600

czerwiec        codziennie                 - 800  - 1900

lipiec              codziennie                 - 800  - 2000

sierpień         codziennie                 - 800  - 2000

wrzesień       codziennie                 - 800  - 1700

październik   codziennie                 - 800  - 1600

Śluza Przerwanki   -  maj–październik   codziennie   w godz. 900  - 1700 

 II. RZEKA PISA

Droga wodna  od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0)

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody
na wodowskazie w Piszu – 189 cm.  Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów, a także zmieniający się nurt rzeki. Wszelkie spostrzeżone przeszkody podwodne należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Giżycku pod numerem tel. 87 428 29 46 lub 87 428 53 38

Brak oznakowania nawigacyjnego

UWAGA:

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie  ratunkowe oznakowało dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.

 

Informacji o aktualnych warunkach żeglugowych udziela:

Nadzór Wodny w Giżycku  - tel. 87 428 29 46 w godz. 700 – 1400 .


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)