Komunikat Nawigacyjny nr 8/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że z dniem 20 kwietnia 2017 r. zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku na odcinku od 674,85 do 684 km rzeki Wisły (od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk).

Droga wodna na omawianym odcinku spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)