Komunikat Nawigacyjny nr 8/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje:

Godziny otwarcia śluz w systemie Wielkich Jezior Mazurskich:

Śluza Guzianka

maj              codziennie - 800 - 1900

czerwiec       codziennie - 800 - 2000

lipiec            codziennie   - 800 - 2000

sierpień        codziennie - 800 - 2000

wrzesień       codziennie - 800 - 1900

październik   codziennie - 800 - 1600

Śluza Karwik

maj              codziennie - 800 - 1600

czerwiec       codziennie - 800 - 1900

lipiec            codziennie   - 900 - 2000

sierpień        codziennie - 900 - 2000

wrzesień       codziennie - 800 - 1700

październik   codziennie - 800 - 1600

Śluza Przerwanki -  maj – październik   codziennie   w godz. 900 - 1700

Utrudnienia żeglugowe na drodze wodnej rzeki Pisa od jeziora Roś (w km 80+000) do ujścia  rzeki Pisa do rzeki Narew ( w km 0+000):

Po zejściu wód wiosennych przy stanie wody na wodowskazie głównym Pisz - 126 cm w dniu 22.06.2018 r. miejscami odsłoniły się w nurcie rzeki karcze drzew i kamienie. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uprawiana żeglugi na rzece Pisa.

Brak oznakowania nawigacyjnego.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego         tel. 87 428 53 38 w godz. 700 – 1430

Zarząd Zlewni w Giżycku                               tel. 87 428 39 92 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.