Komunikat Nawigacyjny nr 9/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje o wystawieniu oznakowania szlaków żeglownych na następujących drogach wodnych:

  1. rz. Narew od km 22,0 do 83,5
  2. Jezioro Zegrzyńskie - szlak główny biegnący od ujścia kanału Żerańskiego w górę Narwi, szlak zachodni i wschodni
  3. rz. Bug od km 0,0 do 2,0
  4. rz. Bug od km 2,0 do 42,2 - ze względu na niski stan wód oraz występowanie znacznych wypłyceń szlak żeglowny nie spełnia wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych,  w związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  5. Kanał Żerański km 9,2 do 17,2 - z uwagą iż w km 13 kanału na wysokości ujścia rz. Czarnej przy prawym brzegu kanału występują wypłycenia do 0,7m na 1/3 szerokości kanału, w związku  z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)