Komunikat nawigacyjny nr 12/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ulegają zmianie zasady przepływania pod remontowanym mostem Łazienkowskim.

Możliwość przepłynięcia pod mostem Łazienkowskim dla jednostek sportowo-rekreacyjnych
codziennie w godzinach: 9.00-9.10, 11.00-11.10, 13.00-13.10, 15.00-15.10, 17.00-17.10, 19.00-19.10 
oraz w godzinach 10.00-10.30 i 14.00-14.30; dla wszystkich jednostek od godziny 20.00-21.00 w sobotę i niedzielę. 

Dla jednostek świadczących profesjonalne usługi transportowe i hydrotechniczne przepływanie pod mostem jest możliwe na dotychczasowych zasadach po uprzednim powiadomieniu kierownictwa budowy: 515 113 155, 515 113 175. 

Telefon do jednostki ratownictwa wodnego zabezpieczającego prace w rejonie mostu: 664 377 300.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.