Komunikat Nawigacyjny nr 13/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 10 maja 2017 r. otwarte są niżej wymienione drogi wodne:

  1. Rzeka Narew od km 21+600 do 108+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,
  2. Rzeka Bug od km 0+000 do 17+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)