Komunikat nawigacyjny nr 9/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu prowadzonych prac remontowych na moście Łazienkowskim w Warszawie w km 510+500 na Wiśle zamyka się żeglugę w tym rejonie do odwołania. 

W razie konieczności jednostki mogą przepłynąć przez rejon budowy jedynie po wcześniejszym (minimum 2 -godzinnym) ustaleniu telefonicznym z kierownikiem budowy: 515 113 155. 

Przepływanie pod mostem w czasie prac remontowych grozi wypadkiem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.