Fundusze pomocowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie do realizacji swoich zadań statutowych, w ramach realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej, korzysta z dostępnych form finansowania i dofinansowania:

Środki krajowe:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki UE:

  • RPO - Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województ (Fundusz Strukturalny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Fundusz Strukturalny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności),
  • Instrument finansowy LIFE+.