NFOŚiGW

Logo NFOŚiGW

Zadania realizowane ze środków NFOŚiGW z programu priorytetowego „Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych":

1. „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk" w ramach umowy dotacyjnej 243/2012/Wn-07/GW-RR/D z 10.05.2012 r. oraz aneksu nr 1/120 z 02.07.2013 r. - zadanie zakończone

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 17.384.661,64 zł
Dotacja NFOŚiGW: 17.384.661,64 zł
Realizacja: 2012 - 2016

2. „Odbudowa 5 ostróg regulacyjnych na lewym brzegu rz. Wisły w m. Wesołówka" w ramach umowy dotacyjnej 200/2012/Wn-13/GW-RR/D z dn. 12.04.2012 r. oraz aneksu nr 1/22 z 27.02.2014 r. - zadanie zakończone

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 2.123.771,70 zł
Dotacja NFOŚiGW: 2.123.771,70 zł
Realizacja: 2012 – 2016

3. „Przebudowa śluzy Żerań" w ramach umowy dotacyjnej 192/2012/Wn-07/GW-RR/D z 03.04.2012 r. oraz aneksami nr 1/89 z 09.07.2014 r. i nr 2/794 z 05.10.2016 r. - zadanie zakończone

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 8.699.185,37 zł
Dotacja NFOŚiGW: 8.699.185,37 zł
Realizacja: 2012 – 2016

4. „Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" w ramach umowy dotacyjnej 245/2012/Wn-147/GW-RR/D z 14.05.2012 r. oraz aneksami nr 1/436 z 28.12.2015 r., nr 2/694 z 02.09.2016 r.,  nr 3/870 z 31.10.2016 r. i nr 5/74 z 13.02.2017

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 10 770 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 10 770 000,00 zł
Realizacja: 2012 – 2018

5. „Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego w m. Karwik" w ramach umowy dotacyjnej 215/2012/Wn-14/GW-RR/D z 24.04.2012 r. oraz aneksami nr 1/121 z 02.07.2013 r. i nr 2/869 z 31.10.2016

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 14 800 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 14 800 000,00 zł
Realizacja: 2012 – 2017

6. „Zabudowa przeciwerozyjna i udrożnienie koryta rz. Pisy od ujścia do Narwi do m. Jeże" w ramach umowy dotacyjnej 214/2012/Wn-10/GW-RR/D z 24.04.2012 r. oraz aneksami nr 1/119 z 02.07.2013 r. i nr 2/18 z 13.02.2014 r. i nr 3 z 01.06.2016 r. - zadanie zakończone

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 865 297,83 zł
Dotacja NFOŚiGW: 865 297,83 zł
Realizacja: 2012 – 2016

7. „Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni" w ramach umowy dotacyjnej 9062013/Wn14/GW-RR/D z 16.12.2013 r. oraz aneksami nr 1 z 18.05.2016 r., nr 2/581 z 01.08.2016 r.,  nr 3/857 z 28.10.2016 r. i nr 4/396
z 28.06.2017r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 2 000 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 2 000 000,00 zł
Realizacja: 2014 – 2020

8. „Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego" w ramach umowy dotacyjnej 955/2013/Wn-10/GW-RR/D z 27.12.2013 r. oraz aneksami nr 1
z 01.06.2016 r., nr 2/867 z 31.10.2016 r. nr 3 z 24.03.2017 i nr 4/421 z 06.07.2017

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 5 100 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 5 100 000,00 zł
Realizacja: 2014 – 2018

9. "Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów-Tokary-Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika (udrożnienie partii cofkowej zbiornika) - budowa Etap I" w ramach umowy dotacyjnej 893/2014/Wn-07/GW-RR/D z 19.12.2014 r., aneksami nr 1 z  20.11.2015 r., nr 2 z 01.06.2016, nr 3/868 z 31.10.2016 nr 4 z 9.12.2017r. i 5/104 z 24.02.2017

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 10 000 000,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 10 000 000,00 zł
Realizacja: 2015 - 2018


Zadania realizowane ze środków NFOŚiGW z programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska, Część 2) Ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej":

1. „Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny" w ramach umowy dotacyjnej nr 386/2015/Wn50/NE-WU/D z 03.09.2015 r. - zadanie zakończone

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 298 398,00 zł
Dotacja NFOŚiGW: 112 924,00 zł
Realizacja: 2015-2016

2. „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększania istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”
w ramach umowy dotacyjnej nr 156/2016/Wn50/NE-WU/D z dn. 25.10.2016r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1.720.000 zł
Dotacja NFOŚiGW: 1.720.000 zł
Realizacja: 2017-2018

3. „Sformułowanie szczegółowych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni wraz
z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na obszarze działalności RZGW w Warszawie"
w ramach umowy dotacyjnej nr 157/2016/Wn50/NE-WU/D z dn. 25.10.2016r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 341.000 zł
Dotacja NFOŚiGW: 341.000  zł
Realizacja: 2017-2019

4. „Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych
w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie"
w ramach umowy dotacyjnej nr 158/2016/Wn50/NE-WU/D z dn. 25.10.2016r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 614.900 zł
Dotacja NFOŚiGW: 614.900  zł
Realizacja: 2017-2018

Aktualizacja: 18.07.2017 r.