Realizacje zakończone w 2010 roku

Remont jazu z mostem drogowym Kudrynki.

Remont jazu z mostem drogowym w Suchej Rzeczce.

Ubezpieczenie lewego erodowanego brzegu rz. Bug w km 458 - 459 w m. Dorohusk.