Realizacje zakończone w 2012 roku

Remont jazu i śluzy Mikaszówka w km 69+100 Kanału Augustowskiego

Remont budynku Nadzoru Wodnego w Augustowie

Przebudowa zapory bocznej Zbiornika Sulejów

Udrożnienie Kanału Augustowskiego na odcinku km 68+900 do 76+800

Remont jazu i śluzy Sosnówek w km 70+300 Kanału Augustowskiego

Remont jazu i śluzy Perkuć w km 63+000 Kanału Augustowskiego

Remont śluzy Przewięź w km 43+500 Kanału Augustowskiego