Realizacje zakończone w 2015 roku

Udrożnienie rz. Netty od m. Dębowo do m. Białobrzegi

Odbudowa pompowni P-2 i P-3 w obrębie Zbiornika Wodnego Sulejów