Obszary OSN i wody wrażliwe

W związku z realizacją dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (tzw. dyrektywy azotanowej) Dyrektor RZGW w Warszawie określa i weryfikuje co 4 lata wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć oraz ustanawia programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (podstawa prawna: art. 47 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne).

Cykl 2016-2020

Wyznaczone wody wrażliwe i OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

1

kujawsko-pomorskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dn. 5 kwietnia  2017 r. poz. 1463

2

lubelskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z dn. 31 marca 2017 r. poz. 1322

3

łódzkie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 31 marca 2017 r. poz. 1668

4

mazowieckie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 4 kwietnia 2017 r. poz. 3191

5

podlaskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 31 marca 2017 r. poz. 1267

6

warmińsko-mazurskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z dn. 3 kwietnia 2017 r. poz. 1432

7

wielkopolskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 6 kwietnia  2017 r. poz. 2950

8

podkarpackie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 31 marca 2017 r. poz. 1260

9

świętokrzyskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 3 kwietnia 2017 r. poz. 1197

10

śląskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dn. 31 marca 2017 r. poz. 1976

11

małopolskie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mał. z dn. 30 marca 2017 r. poz. 2190

Nadal obowiązuje część wydanych w 2013 roku rozporządzeń Dyrektora RZGW w Warszawie wprowadzających programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych ustanowionych rozporządzeniami Dyrektora RZGW w Warszawie w 2012 roku (patrz: Cykl 2012 - 2016).

Cykl 2012-2016

Wyznaczone wody wrażliwe i OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

1

kujawsko-pomorskie

Nr 5/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dn. 19 października 2012 r. poz. 2278

2

lubelskie

Nr 6/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z dn. 16 października 2012 r. poz. 3007

3

łódzkie

Nr 2/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 7 września 2012 r. poz. 2762

4

mazowieckie

Nr 4/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 26 lipca 2012 r. poz. 5626

5

podlaskie

Nr 14/2012 z dnia 8 października 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 16 października 2012 r. poz. 2982

6

warmińsko-mazurskie

Nr 12/2012 z dnia 10 września 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z dn. 3 października 2012 r. poz. 2634

7

wielkopolskie

Nr 3/2012 z dnia 8 października 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 15 października 2012 r. poz. 4328

Programy działań dla poszczególnych OSN:

Lp.

OSN 

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

Termin wygaśnięcia

1

OSN: Czerniejówka, Kanał Żmudzki, Kuraszew, Przegaliny Duże, Uherka (województwo lubelskie)

Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z dn. 22 stycznia 2013 r. poz. 235

6 lutego 2017 r.

2

OSN: Doba, Guber

(województwo warmińsko - mazurskie)

Nr 2/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 21 lutego 2013 r. poz. 967

8 marca 2017 r.

3

OSN: Dopływy Narwi od Lizy do Śliny, Jabłonka

(województwo podlaskie)

Nr 3/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 7 marca 2013 r. poz. 1417

22 marca 2017 r.

4

Zgłowiączka

(województwa kujawsko - pomorskie i wielkopolskie)

Nr 4/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 11 kwietnia 2013 r. poz. 1627;

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 15 kwietnia 2013 r. poz. 2962

26 kwietnia 2017 r.


30 kwietnia 2017 r.

5

Bzura

(województwa kujawsko - pomorskie, łódzkie, mazowieckie i wielkopolskie)

Nr 5/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmienione rozporządzeniem Nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 20 maja 2013 r. poz. 1991 i Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 04.02.2014 r. poz. 343;

Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 29 maja 2013 r., poz. 2993 i Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 04.02.2014 r. poz. 441;

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 31 maja 2013 r., poz. 6182 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2014 r. poz. 1054;

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 20 maja 2013 r., poz. 3618 i Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 03.02.2014 r. poz. 714

4 czerwca 2017 r.
13 czerwca 2017 r.15 czerwca 2017 r.4 czerwca 2017 r.

6

Bug od Tocznej do Broku

(województwa mazowieckie i podlaskie)

Nr 6/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmienione rozporządzeniem Nr 5/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 31 maja 2013 r. poz. 6183 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2014 r. poz. 1053;

Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 20 maja 2013 r. poz. 2240 i Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 31.01.2014 r. poz. 430

15 czerwca 2017 r.4 czerwca 2017 r.

7

OSN: Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, Krępianka, Niestępówka, Pniewnik, Wkra

(województwo mazowieckie)

Nr 7/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmienione rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 31 maja 2013 r. poz. 6184 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2014 r. poz. 1051

15 czerwca 2017 r.

8

Skrwa Lewa

(województwa łódzkie i mazowieckie)

Nr 8/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmienione rozporządzeniem Nr 4/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 29 maja 2013 r. poz. 2994 i Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 04.02.2014 r. poz. 440;

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 31 maja 2013 r. poz. 6185 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2014 r. poz. 1052

13 czerwca 2017 r.15 czerwca 2017 r.

9

Prawostronne dopływy Zb. Włocławek

(województwa kujawsko - pomorskie i mazowieckie)

Nr 9/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmienione rozporządzeniem Nr 7/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 20 maja 2013 r. poz. 1992 i Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 04.02.2014 r. poz. 344;

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 31 maja 2013 r. poz. 6186 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2014 r. poz. 1055

4 czerwca 2017 r.
15 czerwca 2017 r.

W związku z koniecznością zwiększenia powierzchni OSN w cyklu lat 2012-2016, wynikającą z polecenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 5 czerwca 2014 r., Dyrektor RZGW w Warszawie wydał następujące rozporządzenia w sprawie określenia wód wrażliwych i OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

1

łódzkie

Nr 16/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn. 15 lipca 2015 r. poz. 2838

2

mazowieckie

Nr 22/2015 z dnia 28 października 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 8835

3

podlaskie

z dnia 28 października 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 3 listopada 2015 r. poz. 3425

4

lubelskie

Nr 3/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z dn. 1 kwietnia 2016 r. poz. 1375

5

warmińsko-mazurskie

Nr 4/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 1 kwietnia 2016 r. poz. 1509

Dla dodatkowych powierzchni OSN określonych w drodze ww. rozporządzeń nie zostały ustanowione programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Rozporządzenia archiwalne

Cykl 2004-2008

Wyznaczone wody wrażliwe i OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

Zasięg OSN

1

kujawsko-pomorskie

Nr 7/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2004 r. Nr 3, poz. 22

wykaz obrębów/działek

mapa 1

2

lubelskie

Nr 5/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2004 r. Nr 1, poz. 9

wykaz obrębów/działek

mapa 2, mapa 3

3

mazowieckie

Nr 2/2004 z dnia 15 marca 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1887

wykaz obrębów/działek

mapa 4

4

mazowieckie

Nr 1/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 49, poz. 1335

wykaz obrębów/działek

mapa 5

5

warmińsko-mazurskie

Nr 6/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z 2003 r. Nr 204, poz. 2765

wykaz obrębów/działek

mapa 6

Programy działań wprowadzone dla OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

1

kujawsko-pomorskie

Nr 4/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2004 r. Nr 52, poz. 897

2

lubelskie

Nr 6/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1482

3

lubelskie

Nr 7/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1483

4

mazowieckie

Nr 8/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 109, poz. 2674

5

mazowieckie

Nr 9/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 109, poz. 2675

6

warmińsko-mazurskie

Nr 5/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2004 r. Nr 56, poz. 694

Cykl 2008-2012

Wyznaczone wody wrażliwe i OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

Zasięg OSN

1

kujawsko-pomorskie

Nr 7/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2004 r. Nr 3, poz. 22

bez zmian w stosunku do cyklu 2004-2008

2

lubelskie

Nr 2/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 41, poz. 1292

wykaz obrębów/działek

mapa 3

3

mazowieckie

Nr 2/2004 z dnia 15 marca 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1887 i z 2008 r. Nr 59, poz. 2119

wykaz obrębów/działek

mapa 4a

4

mazowieckie

Nr 1/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 49, poz. 1335

bez zmian w stosunku do cyklu 2004-2008

5

warmińsko-mazurskie

Nr 6/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z 2003 r. Nr 204, poz. 2765

bez zmian w stosunku do cyklu 2004-2008

Programy działań wprowadzone dla OSN:

Lp.

Województwo

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Publikacja aktu

1

kujawsko-pomorskie

Nr 11/2008  z dnia 16 czerwca 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2008 r. Nr 93, poz. 1506

2

lubelskie

Nr 9/2008 z dnia 16 maja 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 73, poz. 2073

3

mazowieckie

Nr 6/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 62, poz. 2252

4

mazowieckie

Nr 5/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 62, poz. 2251

5

warmińsko-mazurskie

Nr 8/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z 2008 r. Nr 86, poz. 1588