Wykazy wód

Dyrektor RZGW w Warszawie w myśl art. 113 ust. 3 i 4 Prawa wodnego jest zobowiązany do sporządzenia na potrzeby opracowania planu gopsodarowania wodami następujących wykazów: