Nasze obiekty

RZGW w Warszawie administruje 29 rzekami o łącznej długości 3.001,36 km, stopniami wodnymi, zbiornikami, kanałami i obiektami piętrzącymi w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich.