Nasze obiekty

RZGW w Warszawie administruje wodami podziemnymi i powierzchniowymi (rzekami, kanałami, stopniami wodnymi i zbiornikami) w granicach swojego terenu administracyjnego.

rzgw w warszawie