Stopień Wodny Włocławek na Wiśle

Stopień Wodny Włocławek składa się z: zapory czołowej, jazu, przepławki dla ryb, elektrowni wodnej, śluzy, progu stabilizującego dolne stanowisko jazu i elektrowni, zapory awaryjnej oraz zapór bocznych wraz z przepompowniami, wałów cofkowych, czaszy zbiornika. http://www.hydroprojekt.com.pl/Stopien-wodny-Wloclawek-i-projekty-zwiazane.html

Zapora ziemna czołowa

 • długość 670m,
 • rzędna korony zapory 60,25m nNN;
 • rzędna parapetu po stronie wody górnej 61,00m nNN,
 • szerokość w koronie 13m
 • szerokość w podstawie 150m
 • maksymalna wysokość od dna rzeki ok. 20m
 • Ubezpieczenie skarp od wody górnej - płyty żelbetowe z parapetem (1:3)
 • Ubezpieczenie skarp od wody dolnej - narzut kamienny i obsiew trawą (1:3&pide;1:2,5 w dolnej części i 1:5 w górnej części)
 • Drenaż zapory: żwirowo-kamienny i częściowo rurowy.

Zapora czołowa uformowana jest z piasków drobnych i średnich narefulowanych z koryta rzeki Wisły.

Jaz jest budowlą żelbetową, składającą się z 10 przęseł o konstrukcji dokowej i łącznej szerokości w świetle filarów 200m. W przęsłach wykonano progi stałe wg krzywej Creagera, o koronach na rzędnej 50,50m nNN. Zamknięcia przęseł stanowią ruchome stalowe zasuwy powłokowe. W przęsłach 4 i 6 w latach 2004-2005 zamontowano zasuwy z klapami.

 • Przepływ średni roczny - 933m3/ s

Śluza żeglugowa z awanportami zlokalizowana na brzegu lewym ma komorę o wymiarach 115,0 x 12,0m z minimalną głębokością na progu dolnym 3,50m (obecnie 1,1m) oraz max. projektowanym spadzie 12,8m i aktualnym ponad 14m.

Zamknięcie od wody górnej - stalowe, segmentowe, natomiast od wody dolnej - stalowe wrota wsporne.

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/gorne_menu-aktualnosci-wiadomosci-podpisanie_umowy_na_przebudowe_i_remont_obiektow_stopnia_wodnego_wloclawek_.html

Elektrownia wodna typu bezhalowego, wyposażona w 6 turbozespołów z turbinami pionowymi typu Kaplana, została umieszczona między jazem a śluzą, przy lewym brzegu rzeki.

 • Moc instalowana elektrowni wynosi 160,2MW
 • Spad znamionowy 8,8m
 • Przełyk instalowany 2190m3/s
 • Średnia roczna produkcja 739 GWh

Więcej danych dot. elektrowni we Włocławku można znaleźć na stronie: http://www.energa-wytwarzanie.pl/wloclawek.html

W filarze działowym między jazem i elektrownią zlokalizowano przepławkę.

W oczekiwaniu na przedłużające się podjęcie decyzji w sprawie budowy kolejnego stopnia w latach 1997-1999 r. został zbudowany tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na dolnym stanowisku jazu i elektrowni o łącznej długości 660m i szerokości korony od 6 do 7m przy zróżnicowanej rzędnej korony 43,20 do 44,60m npm.

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Bezpieczenstwo-Dolnej-Wisly-nadrzednym-interesem-publicznym.html

Ciekawostka!

Stopień Wodny Włocławek jest pierwszym stopniem projektowanej w latach 60-tych Kaskady Dolnej Wisły. Projekt zakładał wybudowanie 8 zapór w miejscowościach Wyszogród, Płock, Włocławek, Nieszawa (lub Ciechocinek), Solec Kujawski, Chełmno, Opaleń i Tczew. Niestety z powodów gospodarczych realizację projektu (pozostałych stopni wodnych) przerwano skutkiem czego stopień Włocławek pracuje już ponad 40 lat http://www.energawisla.pl/upload/wysiwyg/publikacja_pokonferencyjna_j_polski.pdf w bardzo niekorzystnych dla budowli warunkach, jako pojedyncza budowla piętrząca, bez przewidywanego w projekcie „hydraulicznego podparcia " wody dolnej stopniem zlokalizowanym poniżej.

22 grudnia 2000 r. Sejm RP przyjął uchwałę uznającą konieczność zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku poprzez budowę Stopnia Wodnego Nieszawa-Ciechocinek.

W sierpniu 2009 r. prezesi Spółki Energa oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podpisali we Włocławku list intencyjny w sprawie budowy tamy na Wiśle w Nieszawie*.

Obecnie kompletowane są uzgodnienia i decyzje formalno-prawne…

Więcej informacji na stronach: *www.energawisla.pl/index.xml

http://www.sigma-not.pl/publikacja-53502-skoordynowana-gospodarka-wodna-na-zbiornikach-w%C5%82oc%C5%82awek-i-d%C4%99be-w-okresie-powodzi-w-2010-r.-gospodarka-wodna-2010-8.html