Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy

Zbudowany w latach 1969-1973 powstał przez spiętrzenie zaporą ziemną rz. Pilicy (km 137 + 135*wg pozwolenia wodnoprawnego) w miejscowości SmardzewiceKlasa budowli piętrzącej:

I

Funkcje zbiornika:

 • zaopatrzenie w wodę) do końca 2012r.
 • zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece
 • energetyczna
 • redukcja fal powodziowych na rzece Pilicy poniżej stopnia
 • rekreacja
 • wędkarstwo

Charakterystyka zbiornika:

Długość zbiornika 25 km, minimalna szerokość w rejonie zapory 1 km, maksymalna szerokość w rejonie wsi Adamów około 2,2 km, średnia głębokość (przy N.P.P.) 3,3 m.

Poziom piętrzenia: Wysokość piętrzenia: Pojemność: Powierzchnia:

N.P.P. = 166,60 m npm 10,9 m 75,1 mln m3 19,8 km2

Max P.P. = 167,00 m npm 11,3 m 84,33 mln m3 23,8 km2

Podstawowe obiekty Zbiornika Wodnego Sulejów:

Zapora ziemna czołowa:

 • maksymalnej wysokości 15,35m
 • długości 1210 m
 • skarpa odwodna o nachyleniu 1:2,75 ubezpieczona płytami żelbetowymi
 • skarpa odpowietrzna o nachyleniu 1:2,5 ubezpieczona darniną

Jaz

Trzyprzęsłowy o podwyższonym progu, z zamknięciami klapowymi soczewkowymi. Jest konstrukcją żelbetową, dokową, dylatowaną w osiach filarów o szerokości świateł 20m. Sterowanie klapami odbywa się za pomocą podnośników hydraulicznych.

Elektrownia wodna Sulejów

Podstawowe parametry techniczne elektrowni:

 • dwie turbiny Kaplana o mocy 1,7 MW każda, produkcji GANZ MAVAG
 • Spad nominalny Hn=8,5m
 • Moc instalowana 3,6 MW
 • Przełyk znamionowy 48 m3/s
 • Produkcja średnia roczna energii wynosi ok. 14 GWh

Więcej informacji o elektrowni: http://zelt.pl/osd/?id=71

Próg stały

Celem zapobieżenia niekorzystnym zjawiskom rozmywania dolnego stanowiska i obniżania się poziomu wody w korycie odpływowym został zbudowany próg stały ze ścianki stalowej, podparty od wody dolnej materacem i narzutem kamiennym.

Obwałowania

 • lewobrzeżne Sulejowa
 • prawobrzeżne Sulejowa
 • prawobrzeżne Podklasztorza

Pompownie

trzy pompownie w Sulejowie: P-2, P-3 oraz „Podklasztorze"

Ciekawostka!

40 lat Zbiornika Wodnego Sulejów (w 2013 r.)

Więcej informacji: 40 lat Zbiornika Sulejów

oraz http://www.sigma-not.pl/publikacja-81071-budowa-zbiornika-wodnego-sulej%C3%B3w-gospodarka-wodna-2013-12.html

Na Zbiorniku Sulejowskim w ramach projektu LIFE+ EKOROB pn.: „Ekotony* dla zanieczyszczeń obszarowych" zastosowano demonstracyjne strefy ekotonowe w zlewni bezpośredniej zbiornika w celu znacznego ograniczenia dopływu zanieczyszczeń obszarowych z pól i zabudowań oraz osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód.

Więcej informacji: http://www.ekorob.pl/

(*ekotony [strefy buforowe] są to pasy ziemi występujące wzdłuż strumieni, rzek i zbiorników wodnych, porośnięte zespołami roślinności, które, pomimo że mogą zajmować niewielki procent powierzchni zlewni, stanowią bardzo aktywny element krajobrazu, który w znacznym stopniu może ograniczać dopływ zanieczyszczeń obszarowych z pól i zabudowań)