RZGW w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 47.240 tys. km2 , obejmującym region wodny Środkowej Wisły oraz zlewnię Dolnej Narwi w regionie wodnym Narwi.

Znaczące obiekty utrzymywane przez RZGW w Warszawie to:

 • Stopień Wodny Dębe na Narwi
 • Stopień Wodny Włocławek na Wiśle
 • Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na Kamiennej
 • Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie
 • Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy
 • Kanał Żerański

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w swojej strukturze ma 7 Zarządów Zlewni:

 • Zarząd Zlewni w Ciechanowie
 • Zarząd Zlewni w Dębem
 • Zarząd Zlewni w Łowiczu
 • Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
 • Zarząd Zlewni w Radomiu
 • Zarząd Zlewni w Warszawie
 • Zarząd Zlewni we Włocławku