RZGW w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km2 (ok. 1/3 powierzchni Polski). Obejmuje on dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie. Administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km.

Znaczące obiekty utrzymywane przez RZGW w Warszawie to:

 • Stopień Wodny Dębe na Narwi,
 • Stopień Wodny Włocławek na Wiśle,
 • Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na Kamiennej,
 • Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie,
 • Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy,
 • Kanał Żerański,
 • Kanał Augustowski,
 • obiekty piętrzące w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w swojej strukturze ma 5 Zarządów Zlewni:

 • Zarząd Zlewni w Dębem
 • Zarząd Zlewni w Giżycku
 • Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Zarząd Zlewni w Puławach
 • Zarząd Zlewni w Warszawie