Dyrekcja i struktura wewnętrzna

Dyrekcja RZGW w Warszawie

  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - p.o. Dariusz Tomczak
  • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Prawnych - Małgorzata Moś
  • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych - Elżbieta Czyż

 

Schemat organizacyjny RZGW w Warszawie