Ankietyzacja - Katalog Działań

W związku z trwającymi pracami nad Planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie a także w celu doprecyzowania działań wskazanych w Katalogu Działań została opracowana ankieta skierowana do gmin. Wyniki ankiety pomogą lepiej rozpoznać skutki suszy jakie dotykają obszary poszczególnych gmin i dobrać działania, które umożliwią ich ograniczenie.

W związku z powyższym prosimy urzędy gmin o zapoznanie się z treścią Katalogu działań, a także działań przypisanych do danej gminy oraz o wypełnienie znajdującej się poniżej ankiety i przesłanie jej do 30 czerwca 2015 r:

Działania przewidziane do realizacji w Państwa gminie wskazane zostały w Załączniku nr 1 do pisma ZKP-400/116/15/... (od 1 do 927) z dnia 2 czerwca 2015 r.

Pytania prosimy kierować do Zespołu Planowania Gospodarowania Wodami (telefon: 22 58 70 309, e-mail: susza@warszawa.rzgw.gov.pl).

Ankieta dotycząca procesu zarządzania ryzykiem suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft.