Ocena oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu implementacyjnego do Stategii Rozwoju Infrastruktury do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)