prognozy PPSS

Prognozy oddziaływania na środowisko projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft

W dniach 7-28.06.2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko projektów PPSS w regionach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie.

DOKUMENTY (do pobrania)

Podsumowanie konsultacji

Tabela rozbieżności

Prognoza oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym Środkowej Wisły

Prognoza oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym Łyny i Węgorapy

Prognoza oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym Niemna

Prognoza oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym Świeżej

Prognoza oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym Jarft