Obwody rybackie

Rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących następuje na podstawie art. 263 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w drodze oddania w użytkowanie obwodów rybackich, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Oddanie w użytkowanie następuje na podstawie umowy użytkowania obwodu rybackiego do zawarcia, której upoważniony jest Dyrektor właściwego terytorialnie RZGW.