Rozporządzenie MRiRW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.01.2007r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego