Wzory oświadczeń

Komunikat dotyczący oświadczeń i zaświadczeń składanych w konkursach na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Wzory oświadczeń do konkursu ofert: