Inspektor w Dziale Zarządzania Środowiskiem w Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor

w

Dziale Zarządzania Środowiskiem

pełny etat

w

Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie- Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.