Inspektor w Wydziale Organizacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor

w

Wydziale Organizacji

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.