Inspektor w Wydziale Zgód Wodnoprawnych- 3 stanowiska w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor

w

Wydziale Zgód Wodnoprawnych

3 stanowiska

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że nabór został anulowany.