Inspektor w Zespole ds. Utrzymania Wód oraz Inwestycji w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor w Zespole ds. Utrzymania Wód oraz Inwestycji

w

Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie- Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Damian Brodalka zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim